UZA

UZA: betere inzichten, slimmere investeringen

UZA

Zowat alle lokalen van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) zijn uitgerust met bewegingsmelders. De data die zo worden verzameld zijn beschikbaar in het standaard softwarepakket van de leverancier. Maar deze visuals voldoen niet altijd om de Technische Dienst toe te laten correcte conclusies te trekken rond de bezetting van de lokalen. Die conclusies zijn nochtans nodig bij discussies rond de eventuele uitbreiding van lokalen, vaak met dure technische en medische infrastructuur.

Als de standaard dashboards van een softwarepakket niet voldoen, kan het eenvoudiger, sneller en goedkoper zijn om er een performante “op maat” oplossing naast te bouwen. Daarom creëerde Palpa met Microsoft Power BI een oplossing die eenvoudig toelaat de bezettingsgraad per lokaal te kennen, alle details te zien rond duurtijd en frequentie van de bezetting, …. Twee medewerkers van de Technische Dienst kregen een korte opleiding om met de dashboards aan de slag te gaan. De resultaten van de analyses maken nu standaard deel uit van de gespreksstof bij vergaderingen over infrastructuur.

De mogelijkheid om een correcte analyse te maken van de gegevens uit de bewegingsdetectie, is een belangrijk element in gesprekken met afdelingen rond het efficiënt gebruik van ruimtes. De resultaten vermijden de welles-nietes discussies en geven de afdelingsverantwoordelijken de mogelijkheid om binnen hun dienst de efficiëntie te verhogen. [Dirk, Hoofd Technische Dienst]

Project: 2018
Opdrachtgever: UZA (Technische Dienst)
Type Opdracht: Advies; Implementatie met PowerBI; Opleiding
Type Data: Sensor data