ETAP nv

PIM – één van de vele aspecten van digitale transformatie.

De introductie van een PIM systeem (Product Information Management) is een noodzakelijke stap voor  bedrijven die eigen producten ontwikkelen en de digitale transformatie doorvoeren. In zo’n PIM systeem worden data van ontwikkeling gecombineerd met marketingdata, om die daarna zowel intern als extern beschikbaar te kunnen stellen op een geautomatiseerde manier. Omdat er tijdelijk te weinig expertise en capaciteit aanwezig was binnen ETAP, werd beroep gedaan op de consultancy diensten van Palpa.

Gedurende een achttal maanden verzorgde Palpa de high-level projectbegeleiding van dit data-project, in nauwe samenwerking met de marketingafdeling (de interne projectverantwoordelijke). Tijdens deze periode werden in eerste instantie de klassieke projectparameters van kwaliteit, kost en doorlooptijd (QCD) bewaakt, een noodzakelijke voorwaarde bij de implementatie van complexere projecten waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Daarnaast werd ook meegewerkt aan het testing luik.

Naast de directe voordelen die een PIM oplossing biedt, was het ook een noodzakelijke stap voor het creëren van de nieuwe datagedreven website, waarop klanten alle productinformatie kunnen terugvinden. Die nieuwe website is ondertussen ook gelanceerd.


Project: 2017-2018
Opdrachtgever: ETAP (CEO & Marketing Dept.)
Type Opdracht: Consultancy
Type Data: Productdata & Marketing Data

Het hoodkantoor van ETAP in Malle