Klaar voor de KMO Portefeuille

Palpa krijgt registratie als dienstverlener Opleiding en Advies

[Mar 2018] Palpa is sinds begin 2018 geregistreerd dienstverlener in de KMO-portefeuille voor de pijlers Opleiding en Advies. U kan dus rekenen op overheidssteun als u een beroep doet op onze diensten. Deze steunmaatregel van de Vlaamse Overheid is gericht op het verbeteren van de huidige of toekomstige bedrijfsvoering bij KMO’s. Ondernemers kunnen er jaarlijks tot 15.000 euro subsidies krijgen voor ondersteuning in hun processen.

De erkenningsnummers van Palpa zijn:

OPLEIDING: DV.O225464
ADVIES: DV.A225463

De steun hangt af van de grootte van het bedrijf. Een kleine onderneming krijgt tot 40% steun met een maximum van €10.000, een middelgrote onderneming krijgt tot 30% steun met een maximum van €15.000. Voor de definitie van kleine of middelgrote onderneming kan u deze webpagina van VLAIO raadplegen.

Via de pijler OPLEIDING van de KMO-portefeuille kunnen KMO’s subsidies krijgen voor opleiding gericht op de kerntaken en het verbeteren van het functioneren van de onderneming. De opleiding draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming . Bijvoorbeeld, als er software aangekocht wordt, kan de opleiding omtrent die software gesubsidieerd worden.

vb. algemene opleiding over Business Intelligence (wat is het, voordelen en beperkingen, de BI markt, cases, …..)
vb. opleiding rond het gebruik van een Business Intelligence oplossing die in het bedrijf geïmplementeerd werd : hoe gebruiken, hoe aanpassingen doen, toegangsrechten beheren, ….
vb. opleiding over het EMAsphere platform na implementatie ervan : hoe kunnen de verschillende afdelingen van het bedrijf het gebruiken, hoe kan het bedrijf zelf aanpassingen doen, …..
vb. opleidingen op maat rond digitale transformatie

Via de pijler ADVIES kunnen voor BI-gerelateerde adviezen, die uitsluitend of hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van de huidige of het toekomstige functioneren van de onderneming, subsidies verkregen worden. Het advies draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming. Het advies is professioneel, op maat van de onderneming, fundamenteel onderbouwd en laat toe om een beslissing te nemen over de haalbaarheid van een project.

vb. analyse van de hoofdvereisten waaraan een BI oplossing moeten voldoen (opstellen lastenboek is niet subsidiabel)
vb. advies over keuze tussen standaard software of software op maat
vb. begeleiding tijdens de implementatie van een BI project
vb. analyseren van de huidige situatie, analyse van de behoeften, interviewen stakeholders en verwerken tot een duidelijk advies dat u zal toelaten om meer inzicht uit bedrijfsdata te halen.

Naast de KMO-portefeuille kan uw project, met specifiek extern advies voor uw groeitraject, ook in aanmerking komen voor de KMO-groeisubsidie. Contacteer ons voor meer informatie.

Meer informatie vindt u op de website van VLAIO.